บริษัท คอมแพครีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 02-541-4959, 02-275-5478
  • th

ประเทศอินโดนีเซีย


ประเทศอินโดนีเซีย

Project References in Indonesia

Club Med Bintan @ Bintan (INDONESIA)

Sole Exclusive Distributor

Compact Resources (Thailand) Co., Ltd.

Head Office : Petra Building, 478 Ratchadapisek Rd., Samsennok, Huaykhwang, Bangkok 10320

Tel : (66) 02-541-4959 | Fax : (66) 02-541-4116 | Mob : (66) 087-537-2203